Digital kurs för anhöriga inom Region Stockholm

Är du anhörig till någon som är patient på Beroendecentrum Stockholm? Då kan du anmäla dig till anhörigkursen eCRAFT. Kursen hjälper dig att förbättra kommunikationen med personen som använder droger, samt stödjer dig att skapa förändring och öka ditt eget välmående. Läs mer på Beroendecentrum Stockholms webbplats. Om du bor utanför Stockholm så kan du kontakta din kommun. De har i uppdrag att erbjuda anhörigstöd, antingen individuellt eller i grupp.