Hur anmäler jag mig till cannabisprogrammet?

Cannabisprogrammet är ett självhjälpsprogram där du jobbar själv i den takt som passar dig. Programmet innehåller information och uppdrag som bland annat handlar om att fatta ett beslut, sätta ett mål och strategier för självkontroll, att hantera sug och sätt att undvika återfall.

Du kan också kombinera programmet med att ha kontakt med oss via meddelanden och/eller telefon. Du är alltid anonym i kontakten med oss, både via meddelanden, telefon och i programmet.

Programmet är utvärderat av forskare vid Karolinska institutet och du kan läsa mer om studien och resultaten här https://www.beroendecentrum.se/aktuellt/studie-internetbehandling-cannabis/

För att ta del av programmet behöver du starta ett konto här på sidan och skriva ett meddelande till oss. Klicka här för att registrera ett konto: https://droghjalpen.se/user/register