Vad bör du tänka på när du tar upp frågan om alkohol och narkotika?

* * * Om du är anhörig så rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med socialtjänsten där ni bor. Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten erbjuda stöd till anhöriga. Hjälpen kan se olika ut i olika kommuner. Ta kontakt med din kommun och fråga vilket sorts stöd de erbjuder. * * *

5 saker att tänka på när du vill ta upp frågan om alkohol eller droger

1. Undvik stigmatiserande begrepp
Begrepp som används slentrianmässigt blir lätt socialt stigmatiserande och är därför bra att undvika. Exempel på sådana är alkoholist, missbruk och missbrukare. Alla kan dock tycka olika och en person väljer själv vilka ord den vill använda för att beskriva sig själv och sina problem. Var lyhörd.

2. Lyssna till den enskilde personens berättelse Tidigare erfarenheter är ofta till hjälp när vi ska skapa oss en uppfattning
och tolka vår omgivning, men ibland ställer de till problem i form av att vi tar dem för sanning. Var uppmärksam på vilka tankar som kommer upp hos dig när någon berättar om sina problem och lyssna aktivt på det som just den personen har att berätta. Det är olika för alla.

3. Så ett frö till nya tankar
Alkohol och droger kan för en del kännas främmande eller obekvämt att prata om. En del är oroliga för vad en person ska berätta eller hur den kommer att reagera. Ta upp ämnet ändå. Prata utifrån ditt perspektiv och förklara vad du oroar dig för eller hur det påverkar relationen. Även om du inte får det svar du hade velat höra, så har du med stor sannolikhet sått ett frö. Kanske är det just det som leder till ett första steg för förändring.

4. Lägg snacket åt sidan
Blir det mycket snack eller känns det svårt att prata om? Lägg orden åt sidan för ett tag. Det kan vara minst lika viktigt att hitta nya aktiviteter där alkohol eller droger inte förekommer. Hitta nya sätt att umgås på eller utforska nya miljöer och sammanhang tillsammans.

5. Läs på
Att ha kunskap om vad beroende innebär, hur det påverkar en person och hur olika problemen kan se ut, kan göra stor skillnad i en situation där du behöver bemöta någon i frågan.

Ur rapporten:
Alkohol, droger, skam, skuld och stigma. En årsrapport för 2019 från de nationella stödlinjerna
Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen

Vill du läsa hela rapporten? Klicka här: https://droghjalpen.se/sites/default/files/Stodlinjerna_arsrapport-2019.pdf