Min kompis använder droger

Orolig för min kompis som använder droger - hur ska jag ta upp problemet?

Forskning har visat att det är positivt att försöka samtala om problemet med personen så snart som möjligt. Det brukar vara lättare att förändra ett beteende när man gör det tidigt i processen. I bästa fall söker personen hjälp eller gör en förändring innan det uppstår allvarliga konsekvenser. Att uttrycka sin oro på ett medmänskligt sätt utan dömande kan vara ett stort stöd på vägen.

I många fall kan man som anhörig få tipset att ”konfrontera” personen med beroendeproblem för att få till stånd en förändring. Vad vi lägger i ordet ”konfrontation” är säkert olika. Men om konfrontation innebär att ställa någon mot väggen och tvinga dem till någon sorts insikt så brukar det sällan fungera. Snarare leder det till att personen känner behov av att försvara sig. Undvik argumentationer om olika substanser. Det brukar bara leda till en långdragen argumentation där man inte lyssnar på varandra. Det viktiga är snarare att du berättar vad du har uppmärksammat för skillnader hos din vän och fokuserar på det. Ett sätt att tänka är att försöka vara någons bästa vän. Att grunden för hela samtalet är att ”jag bryr mig om dig och jag vill dig väl”. Med ett medkännande förhållningssätt kommer vi mycket längre.

Det är också viktigt att fråga personen själv om hur de upplever situationen. Är de själva oroliga gällande sin konsumtion? Har de lagt märke till problem som uppstått under påverkan eller som konsekvens av det? När du frågar en fråga är det också viktigt att lyssna på svaret. Om din vän själv tänkt på att det finns vissa negativa aspekter med droganvändningen – då kan du gå vidare och fråga om personen funderat på en förändring och vad hen tror kan vara till hjälp för det.

Som vän ska du veta att din omtanke är mycket värdefull. Däremot kan du aldrig förändra någon annan. Viljan och intresset för att göra en förändring behöver växa inom personen som har problemet. Du som vän kan stödja och erbjuda andra aktiviteter som inte innebär att berusa sig.