Tillgänglighetsredogörelse

 

Den här sidan beskriver hur webbplatsen droghjalpen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, identifierade tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

eStöd vid Beroendecentrum Stockholm är den enhet som sköter driften av Droghjälpens webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och strävar efter att hitta lösningar som gör den mer tillgänglig. Det finns dock delar som inte är optimalt tillgänglighetsanpassade, du kan läsa mer om det under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet".

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi på andra sätt inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du skickar ett meddelande till oss för att göra oss uppmärksamma på problemet. Du kan antingen skriva till oss via frågelådan eller maila oss.

Önskar du stöd muntligen kan du ringa till oss på 020-91 91 91.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem.

 

Oskäligt betungande anpassning

Beroendecentrum Stockholm åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av att webbplatsen är under konstruktion och snart ska flyttas över till en ny server. Den nya servern kommer erbjuda fler anpassningar och vi kommer efter överflytten att kunna åtgärda fler brister i tillgängligheten.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Menyn kan i vissa lägen försvinna eller hamna längst ned på sidan. 
 • Breda formulärfält kan förekomma.
 • Det går bra att förstora webbplatsens innehåll men i dagsläget går det inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Webbsidan går inte att navigera i med enbart tangentbord helt obehindrat.
 • På vissa sidor kan det vara svårt att med tabb-tangent snabbt komma fram till sidans huvudinnehåll.
 • Webbplatsen behöver fler alternativ för att navigera på sidan.
 • Det finns risk för att knappar och kontroller inte alltid överensstämmer med maskinläsbara etiketter. Detta kan göra sidan svårnavigerad för den som använder röststyrning.
 • Navigation, struktur och utformning på webbplatsen är inte alltid helt förutsägbar.
 • Webbplatsen innehåller gammal kod vilket kan försämra kodkvaliteten och användningen via hjälpmedel.
 • Det finns en risk för att skräddarsydda komponenter kan förekomma i något enstaka fall på webbplatsen, vilket kan orsaka brist i kommunikationen via olika hjälpmedel. Meddela gärna oss om du stöter på detta problem.
 • Särskild uppmärkning av olika varnings- och snabbmeddelanden har inte kunnat göras på grund av tekniska begränsningar.
 • Språkmärkning på webbplatsen har endast kunnat göras för huvudinnehållet (som är på svenska) och uppläsning av sidor på annat språk kan därför bli av sämre kvalitet.
 • I inloggat läge finns det material som inte är fullt tillgänglighetsanpassat. Det handlar om pdf-filer som inte är uppläsningsbara, avsaknad av lättlästa textalternativ samt filmer som inte är transkriberade. Detta är något vi planerar åtgärda.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen utefter alla punkter i nivå A-AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. samt genomgått systemgenererade tester av webbplatsen via nätet. Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020. En ny bedömning kommer att göras när webbplatsen har flyttats till ny server.
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 februari 2024.