Om Droghjälpen

Anonymt, kostnadsfritt och rikstäckande

Droghjälpen erbjuder lättillgängligt stöd via nätet och telefon till personer som funderar över sin eller någon annans droganvändning. Vi erbjuder rådgivande samtal, rådgivning via digital frågelåda, självhjälpsmaterial och möjlighet att testa sina vanor. Även vårdgivare kan höra av sig för att få handledning.

Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet. Vi drivs av Beroendecentrum Stockholm på uppdrag av Region Stockholm.

Logga Beroendecentrum Stockholm

 

Vi som jobbar här

Alla vi som jobbar här är utbildade för att ge stöd till personer som använder droger och deras anhöriga. Vi har stor kunskap om droger och beroende, samt erfarenhet av arbete inom beroendevård. Vi jobbar mycket med kvalitetssäkring och får löpande kompetensutveckling i bland annat motiverande samtal som är den samtalsmetod som i forskning visat sig särskilt effektiv för att underlätta förändringsprocesser.

 

Evidensbaserat

Stödet på Droghjälpen vilar på vetenskaplig grund och de beprövade metoderna från motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Stödet utvärderas kontinuerligt i samarbete med forskare verksamma vid Karolinska Institutet.

Logga Karolinska Institutet

 

Årsrapporter

Om du vill veta mer om vår verksamhet och det vi gör kan du läsa våra årsrapporter. De omfattar både Droghjälpen och Alkoholhjälpen (samt tidigare Alkohollinjen).

 

Material om oss

Möter du personer i ditt yrke som du tror skulle vilja ha information om oss? Då kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial här: Beställ material

 

Kontakta oss

Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via mail, om du har en fråga som gäller dig eller din närstående så kan du skapa ett konto. Om du har frågor om verksamheten kan du maila oss på kontakt@droghjalpen.se.