Vill sluta med bensodiazepiner och opiater

Många vita piller på ett bord

Jag försöker sluta med tabletter och vill helst inte gå till läkare.

Att vilja ha en förändring är en bra grund för att lyckas. En fråga är vilken typ av tabletter du använder, om du kombinerar olika sorter och eventuellt även andra droger (inklusive alkohol), det spelar roll för vilket stöd du eventuellt kan behöva.

Just med läkemedel kan det vara bra att ha kontakt med sjukvården för att få individuell medicinskt stöd och rådgivning vid nedtrappning. Det finns flera skäl till det och det finns också lite allmänna rekommendationer. Du bestämmer förstås själv hur du vill göra och det är inte säkert att råden nedan gäller dig, de är som sagt mer generella.
Opiatpreparat som t ex Citodon kan vara svåra att sluta med och i vissa fall kan man behöva läkemedelsassisterad behandling för att klara det. Annars handlar det om att trappa ner långsamt i den takt man klarar utan att få alltför besvärlig abstinens. Abstinensen är jobbig men ofarlig om du inte är gravid och i övrigt frisk. Något som är viktigt att veta är att man efter en tids uppehåll eller lägre dos riskerar överdos med allvarliga konsekvenser om man återgår till samma dos som innan.

När det gäller bensodiazepiner som t ex Xanor så är det viktigt att veta att det kan var farligt att sluta tvärt samt att kombinationen bensodiazepiner och alkohol kan ge allvarliga och livshotande konsekvenser. En långsam nedtrappning rekommenderas.

Att du inte vill gå till läkare kan förstås ha många anledningar som t ex oro kring vilka som får veta. Sekretess gäller inom sjukvården, vilket innebär att du behöver ge ditt godkännande för att en annan myndighet ska se din journal. Undantag gäller ibland, till exempel om det finns oro för barn.