Ångest av Tramadol

Hur trappar man ner Tramadol på egen hand? Hur länge kommer ångesten att sitta i?

När man ska sluta med Tramadol är det viktigt att inte sluta tvärt. Det krävs långsam nedtrappning och kontakt med läkare. Biverkningar av nedtrappning och utsättning av Tramadol kan vara besvärliga. Dels psykiska biverkningar som oro, ångest, overklighetskänslor men även fysiologiska symtom som illamående, smärta i kroppen, diarré och kräkningar.

Tramadol har i höga doser (doser över maxdos 400 mg) även kramptröskelsänkande effekt vilket kan leda till epileptiska kramper och ibland krävs inneliggande avgiftning.

Tramadol har även en antidepressiv effekt och när man trappar ned eller slutar med Tramadol upplever många olustkänslor, nedstämdhet och ångest. Det är svårt att säga hur länge det sitter i. Läkarkontakt rekommenderas för både nedtrappning samt behandling av andra symtom som kan uppkomma.